Eigen risico bij schade aan huurauto

Als u schade maakt of rijdt aan de huurauto moet u een eigen risico betalen. De hoogte hiervan kunt u zelf bepalen, maar vervalt bij een bovenhoofdse schade. Hiervoor gelden de volgende bepalingen:

Personenauto Categorie A t/m E

Standaard eigen risico
18 - 24 jaar

€ 900,-

€ 700,-

24 jaar en ouder

€ 450,-

€ 350,-

Om het eigen risico te verlagen betaalt u € 9,- per dag extra met een maximum van 7 dagen.

Eigen risico na verlaging

Bestelauto Categorie B1 t/m B21

Standaard eigen risico
18 - 24 jaar

€ 900,-

24 jaar en ouder

€ 700,-

Om het eigen risico te verlagen betaalt u € 9,- per dag extra met een maximum van 7 dagen.

€ 450,-

Eigen risico na verlaging

€ 350,-

Bestelauto Categorie B3

Standaard eigen risico
18 - 24 jaar

€ 1.200,-

24 jaar en ouder

€ 1.000,-

Om het eigen risico te verlagen betaalt u € 16,- per dag extra met een maximum van 7 dagen.

€ 600,-

Eigen risico na verlaging

€ 450,-

Bestelauto Categorie B41, B4 en B5

Standaard eigen risico
18 - 24 jaar

€ 1.500,-

24 jaar en ouder

€ 1.250,-

Om het eigen risico te verlagen betaalt u € 20,- per dag extra met een maximum van 7 dagen.

€ 750,-

Eigen risico na verlaging

€ 500,-

LET OP! Bij bovenhoofdse schade 1.80 meter vervalt de verlaging en is het eigen risico € 1.500,-

Band- of Raamschade

Voor het stukrijden van een band geldt de volgende doorbelasting van het eigen risico. Kosten nieuwe band minus slijtage van de band. Met een maximum van het eigen risico. Voor een raambreuk is het eigen risico € 500,-