Algemene Voorwaarden Van A naar B pas

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Van A naar B pas.

Aanvragen van de Van A naar B pas:

Bij het aanvragen van de Van A naar B pas dient de bestuurder een geldig Nederlands rijbewijs en paspoort (id kaart) en een recent poststuk (bankafschrift. of i.d) persoonlijk op ons kantoor op het Houtplein 8 te Haarlem te komen overleggen.

Borgstelling:

Bij aanvang vragen wij een borg van € 250,- en deze storten wij in deposito; u betaalt dan geen borg meer bij het huren van de auto. De factuur versturen wij per e-mail en uw betalingstermijn is 14 dagen, Mocht u geen gebruik meer willen maken van de Van A naar B pas dan krijgt u uw borg weer retour gestort.
Indien u geen € 250,- in deposito stort en wel gebruik wilt maken van de Van A naar B pas. Moet u bij het huren van een auto, wel elke keer € 250,00 borg worden voldaan. En u krijgt dan geen 35% kennismakingskorting (dit om misbruik tegen te gaan). Eventuele korting word bij de tweede verhuring verrekkend. De korting is alleen geldig bij een dag of weekend huur. Bij een bekeuring word € 10,- administratiekosten berekend.

Acceptatie:

Na acceptatie kan de Van A naar B pas direct worden gebruikt.

Eigendom van uw Van A naar B pas:

De Van A naar B pas blijft te allen tijde eigendom van AB Autoverhuur. AB Autoverhuur is gerechtigd zonder opgaaf van redenen de pas in te nemen, dan wel onbruikbaar te maken. De pas is strikt persoonlijk en alleen voor particulier gebruik bestemd.

Beëindiging Van A naar B pas:

Beëindiging van de Van A naar B pas wordt kenbaar gemaakt om persoonlijk op ons hoofdkantoor te verschijnen met een geldig rijbewijs en paspoort(id kaart) de borg die in deposito staat word per omgaande via de bank retour gestort. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@abautoverhuur.nl.

Privacy:

Persoonsgegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.